Arifi Billah’in rabbine marifeti arttıkça nefsini kusurlu görmesi de artar
Seyyidimiz Şeyh Halil Ed-Derizbini Hazretlerinin Bazı Hallerinden