• Keşfin Hakikati ve Ruhun Perdesi
  • Var olman günah, üzerine hiç bir günah kıyaslanmaz
  • İnsanın var olması nasıl günah oluyor

Mürşidimiz Şeyh Ebul Hüda En-Nakşibendi El-Hakkari Eş-Şazeli El-Haseni Hazretlerinin Gelin Tacı Nefisle Mücadele kitabının şerhi dersinden alıntılar