Nefsin Muhasebesi ve Şeyh İbrahim El-Ğalayani Hazretlerinin Kıssası

Mürşidimiz Şeyh Ebul Hüda En-Nakşibendi El-Hakkari Eş-Şazeli El-Haseni Hazretlerinin Gelin Tacı Nefisle Mücadele kitabının şerhi dersinden alıntılar