#Tevbe etmek istiyorsan ömrün boyunca Allah’ı düşünmekten boş kalmaman lazım
#Nefis muhasebesi ve vakti
#Tevbeye en muhtaç insan kimdir
#Nefsini gülerek ve sevinerek terbiye etme
#Arifi Billah Şeyh Abdurrahman Et-Taği Hazretlerinin Kıssası
Mürşidimiz Şeyh Ebul Hüda En-Nakşibendi El-Hakkari Eş-Şazeli El-Haseni Hazretlerinin Gelin Tacı Nefisle Mücadele kitabının şerhi dersinden alıntılar