• Mürid nefsine karşı şiddetli, Allah’ın mahlukatına karşı yumuşak olması lazım
  • İnsanlara karşı şiddetli olan zerreyle hesaplaşmaya hazır olsun
  • Arif kişi Rabbinin mahklukatını yüceltir çünkü onları Allah’ın sanatı olarak görür
  • Seyyidimiz Şeyh Ahmed Hasan Er-Redayide El-Hüseyni Hazretlerinin Tevazusundan

Mürşidimiz Şeyh Ebul Hüda En-Nakşibendi El-Hakkari Eş-Şazeli El-Haseni Hazretlerinin Gelin Tacı Nefisle Mücadele kitabının şerhi dersinden alıntılar