Nefsine Karşı Şiddetli ve Allah’ın Mahlukatına karşı Yumuşak Olmak

  • Mürid nefsine karşı şiddetli, Allah’ın mahlukatına karşı yumuşak olması lazım
  • İnsanlara karşı şiddetli olan zerreyle hesaplaşmaya hazır olsun
  • Arif kişi Rabbinin mahklukatını yüceltir çünkü onları Allah’ın sanatı olarak görür
  • Seyyidimiz Şeyh Ahmed Hasan Er-Redayide El-Hüseyni Hazretlerinin Tevazusundan

Mürşidimiz Şeyh Ebul Hüda En-Nakşibendi El-Hakkari Eş-Şazeli El-Haseni Hazretlerinin Gelin Tacı Nefisle Mücadele kitabının şerhi dersinden alıntılar

Devamı

Şeyh Ebul Hüda Gelin Tacı Nefisle Mücadele kitabının şerhi dersinden alıntılar

#Tevbe etmek istiyorsan ömrün boyunca Allah’ı düşünmekten boş kalmaman lazım
#Nefis muhasebesi ve vakti
#Tevbeye en muhtaç insan kimdir
#Nefsini gülerek ve sevinerek terbiye etme
#Arifi Billah Şeyh Abdurrahman Et-Taği Hazretlerinin Kıssası
Mürşidimiz Şeyh Ebul Hüda En-Nakşibendi El-Hakkari Eş-Şazeli El-Haseni Hazretlerinin Gelin Tacı Nefisle Mücadele kitabının şerhi dersinden alıntılar

Devamı